O nama

Tko smo mi te čime opravdavamo kvalitetu i standard kao sudski tumači i prevoditelji?

Tko smo mi?

Sudski tumači i prevoditelji

Osnovana 2003. godine, prevoditeljska agencija STENTOR vodeći je pružatelj jezičnih usluga u Hrvatskoj na brojne europske i svjetske jezike zahvaljujući bogatoj mreži vanjskih suradnika u RH i inozemstvu.

Osnovne su djelatnosti agencije usmeno i pisano prevođenje, jezično savjetovanje u pripremi većih prijevodnih projekata našim partnerima i klijentima te brojne druge usluge u okviru jezične industrije.

Naši su klijenti europske i domaće institucije, ministarstva i sudovi, agencije, banke, osiguravateljna, konzultantska i druga trgovačka društva, IT poduzeća, automobilske kompanije, turističke zajednice i ostali sudionici u pružanju turističkih, hotelijerskih i sličnih usluga, odvjetnički uredi te ostale pravne i fizičke osobe.

Tko je Stentor?

Stentor (grč. Στεντωρ) je ahejski vojnik iz Trojanskog rata poznat po svojem “brončanom glasu”. Prema Homeru je imao glas jak kao pedeset momaka [stentorski glas] pred kojim su suparničke vojske bježale u strahu.

Kao što je Stentor bio prepoznatljiv po svojemu glasu te se na taj način isticao, tako smo i mi prepoznatljivi po kvaliteti pružene usluge koja čini glas naših klijenata jedinstvenim.

Prevoditeljski tim

Naši ljudi i naša misija

Stentorov prevoditeljski tim čini preko 200 prevoditelja za različite jezične kombinacije s iskustvom u mnogobrojnim stručnim područjima te u izradi ponuda za međunarodne javne natječaje.

Stentorovi prevoditelji sudjeluju na radionicama, seminarima i konferencijama u zemlji i inozemstvu. Surađujemo s domaćim i stranim institucijama i obrazovnim ustanovama. Naši se prevoditelji neprestano jezično i stručno usavršavaju te prate najnovije IT trendove u prevoditeljskoj industriji, što uključuje redovito usavršavanje vještina u radu s CAT alatima i softverima za obradu teksta.

Misija: Naša je misija isticati se na tržištu prevoditeljskih usluga prepoznatljivom uslugom, pri čemu nastojimo biti poželjan i društveno odgovoran partner.

Vizija: Naša je vizija konstantno napredovati i ulagati u postojeća i nova tržišta, tehnologije i ljude te postati značajan subjekt na svjetskom tržištu prevoditeljskih usluga.

Posvećenost kvaliteti i metodologija rada Stentora

Kvaliteta rada

Međunarodni certifikati kvalitete

Stentor je certificiran prema dvjema međunarodnim normama (HRN EN ISO 9001:2009 Sustavi upravljanja kvalitetom i HRN EN 15038:2008 Usluge prevođenja) kako bi se osigurala visoka razina kvalitete poslovanja u svim segmentima i zadovoljstvo korisnika usluga. Prijevode obavljaju stručne i kompetentne osobe (koristeći se pritom svim dostupnim terminološkim bazama, prijevodnim memorijama i CAT alatima).

Svaki prijevod podrazumijeva i jezičnu redakturu, a svaki prevoditeljski projekt nadzire voditelj projekta koji se brine o tome da je pružena usluga u skladu s narudžbom i/ili ugovorom sklopljenim s naručiteljem.

Metodologija rada

Stentor upotrebljava suvremene jezične tehnologije

  • alati za računalno potpomognuto prevođenje (CAT koji omogućuju brz i dosljedan prijevod velike količine teksta)
  • alati za sravnjivanje teksta s pomoću kojih se izrađuju prijevodne memorije
  • terminološke baze
  • prijevodne memorije
  • alati za provjeru kvalitete prijevoda
  • konverzija dokumenata
  • aplikacija za upravljanje prijevodnim projektima

Kvaliteta naših usluga prijevoda poznata je na domaćem prevoditeljskom tržištu te prepoznatljiva na inozemnom tržištu. Kako bismo u svakom trenutku opravdali svoj ugled, na svakom projektu sudjeluje cijeli tim ljudi koji proces prevođenja provode temeljito i detaljno, a kontrolira ga niz ljudi.

Prednosti jezičnih tehnologija

Transparentnost
Štede novac i vrijeme
Dosljedna terminologija i stil
Manja mogućnost greške

Tijek prevoditeljskog procesa

Nakon upita za prijevod utvrđuju se svi zahtjevi klijenta, analizira se tekst s pomoću prevoditeljskih alata i naručitelju se šalje informativna ponuda.

Po prihvaćanju ponude, voditelj projekta na temelju naručiteljevih uputa priprema i oblikuje tekst za prijevod te ga dodjeljuje odabranim prevoditeljima.

Prevodi se s pomoću prevoditeljskih alata, upotrebom odgovarajućih prijevodnih memorija i terminoloških baza čime se ubrzava proces prevođenja i osigurava dosljednost u terminologiji.

Ujedno se vodi briga o izgledu i formatu izvornika. Voditelj projekta dostupan je naručitelju tijekom cijelog prijevodnog procesa za sve detalje povezane s izradom prijevoda.

Nakon izrade prijevod se najprije šalje jezičnom redaktoru koji uspoređuje prevedeni tekst s izvornikom, vodeći brigu o dosljednom odabiru termina, točnosti, registru i stilu te unosi potrebne izmjene. Na zahtjev naručitelja ili naš prijedlog prijevod se šalje i stručnom redaktoru i/ili lektoru.

U okviru završne provjere prije isporuke voditelj projekta provjerava je li prijevod u skladu sa zahtjevima naručitelja (formatiranje i izgled dokumenta). Voditelj projekta ostaje na raspolaganju naručitelju za sve povratne informacije (komentare, naknadne izmjene i dorade, sugestije) i brine se o zadovoljstvu klijenta.

Prevođenje i interpretacija

Prevodimo s brojnih stranih jezika na hrvatski i s hrvatskog na strane jezike, kao s jednog stranog jezika na drugi.