Impresum

Tvrtka: STENTOR društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Skraćeni naziv: STENTOR d.o.o.
Sjedište: Travnički put 12

HR – 10 430 Samobor

Adresa ureda: Ulica grada Vukovara 284

HR – 10 000 Zagreb

Osnovna djelatnost: usluge pisanog i usmenog prevođenja, poduka i izdavaštvo
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 081103769
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
OIB: 28042507798
Uprava: Spomenka Husar, predsjednica uprave

Marko Matović, član uprave

Kristina Štefek, član uprave

Godina osnivanja: 2017.
Broj zaposlenih: 14
IBAN: HR9824840081135038944

Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu

Kontakt: Tel.: (01) 3907 278, 3907 360

Faks: (01) 3773 243

E-mail: info@stentor.hr

 

STENTOR počinje poslovati 2003. godine kao obrt za prevođenje, poduku i izdavaštvo, u 100-postotnom privatnom vlasništvu Spomenke Husar, sudskog tumača i prevoditelja.

Zbog obujma poslovanja i strukture klijenata 2017. godine uprava donosi odluku o osnutku društva STENTOR d.o.o. na koje se postupno prenose sve poslovne aktivnosti.

 

STENTOR je znak registriran pod brojem Z20160907 u vlasništvu Spomenke Husar za usluge iz razreda 41.: usluge prevoditelja, poduka isključivo odraslih osoba i izdavanje knjiga.