Računalno potpomognuto prevođenje

Računalno potpomognuto prevođenje

Zbog globalizacije i sve veće povezanosti uslijed razvoja tehnologije raste i potražnja za kvalitetnim prevoditeljima i prijevodima.

Kako bi prevoditelji sebi olakšali posao, unaprijedili svoje usluge i držali korak sa sve većim zahtjevima klijenata, u nekim specifičnim slučajevima koriste se alatima za računalno potpomognuto prevođenje.

Takvi alati omogućuju klijentima znatne uštede vremena, kvalitetno usklađivanje prijevoda te znatno smanjenje pogrešaka i zatipaka u prijevodima.

U ovom tekstu saznajte sve o računalno potpomognutom prevođenju, njegovim prednostima i nedostacima te odgovor na pitanje kada se njime koristiti.

 

Što je računalno potpomognuto prevođenje?

Pojam „računalno potpomognuto prevođenje” (engl.computer assisted translation, CAT) označava postupak u kojem se koristi specijalizirani softver koji prevoditeljima pomaže u prevođenju.

Takav računalni program u slučaju hitnosti može znatno smanjiti vrijeme potrebno za prevođenje i pomoći prevoditelju poštovati dogovorene rokove uz osiguranje kvalitete samog prijevoda.

Alat za računalno potpomognuto prevođenje također povećava produktivnost prevoditelja te dosljednost prijevoda. Alat se obično sastoji od komponenti kao što su uređivač dokumenata, sustav za upravljanje terminologijom te prijevodnom memorijom.

Razvoj takvih alata i rješenja može se zahvaliti razvoju računala i umrežavanja. U samim je počecima bila riječ o samostalnom softveru namijenjenom za korištenje na jednom računalu, dok su danas dostupne verzije koje se temelje na tehnologiji u oblaku te su dostupne putem interneta.

 

Razlika između računalno potpomognutog i strojnog prevođenja

Bitno je naglasiti da računalno potpomognuto prevođenje i strojno prevođenje ne označavaju iste pojmove.

Glavna je razlika u tome što u strojnom prevođenju ne sudjeluje čovjek, već program samostalno prevodi cijele rečenice ili tekst.

Alati za računalno potpomognuto prevođenje prevoditelju samo olakšavaju proces prevođenja, ali prevoditelj aktivno sudjeluje u prevođenju.

 

Povijest alata za računalno potpomognuto prevođenje

Kao što je već spomenuto, razvoj takvih programa omogućio je brzi razvoj tehnologije, a posebno u posljednjih nekoliko desetljeća.

Prvi pokušaj stvaranja programa za strojno prevođenje seže u doba hladnog rata, kada su američke i ruske obavještajne službe nastojale pronaći najbolji način za prevođenje neprijateljske komunikacije.

Američka strana izradila je prve alate za strojno prevođenje, no rezultati nisu bili zadovoljavajući. Međutim, ta su nastojanja dovela do razvoja alata za računalno potpomognuto prevođenje te je sredinom 1980-ih stvoren prvi takav alat pod nazivom TSS (Translation Support System).

 

Način rada alata za računalno potpomognuto prevođenje

Glavna je značajka ovih alata njihovo funkcioniranje na principu prijevodnih memorija. Prijevodne memorije stvara prevoditelj sam, a rezultat je olakšan posao i brži proces prevođenja.

Tijekom rada s alatom prevoditelj aktivno sudjeluje, a sama je tehnologija vrlo prilagodljiva potrebama prevoditelja.

Neke su od značajki ovih alata koje pomažu prevoditelju jednojezični i dvojezični rječnici, opcije predviđanja teksta te opcije za provjeru pravopisa i gramatike.

 

Što je prijevodna memorija?

Prijevodna memorija jest baza podataka već prevedenih rečenica, tekstualnih nizova ili izraza kojima se prevoditelj može poslužiti kako bi ubrzao proces prevođenja.

U prijevodima nekih tekstova određeni se izrazi ponavljaju, a alat ih predviđa i predlaže i na taj način prevoditelju štedi vrijeme.

Alat može predlagati rečenice ili izraze koji se potpuno podudaraju, koji se djelomično podudaraju ili se ponavljaju kroz tekst koji se prevodi.

 

Osnovne mogućnosti alata

Alati za računalno potpomognuto prevođenje slični su programima za obradu teksta kao što je Microsoft Word, no s mnoštvom drugih korisnih značajki.

Neke od njih su:

BAZE POJMOVA– baza pojmova, tehničkih izraza, naziva i oznaka koje se često ponavljaju u tekstu.

PRIJEVODNA MEMORIJA – zapis već izvršenih prijevoda. Omogućuje uporabu jednakih ili sličnih segmenata i procjenu njihove podudarnosti.

OSIGURANJE KVALITETE– označava procese i tehnologiju koji služe sprječavanju pogrešaka u prijevodu.

PRETRAGA INTERNETSKIH RESURSA–mogućnost pristupa mrežnim i izvanmrežnim resursima kao što su rječnici i referentni materijali.

KONVERZIJA DOKUMENATA–alati za konverziju dokumenata iz jednog formata u drugi.

PREDVIĐANJE RIJEČI– omogućuje predlaganje cjelovitih riječi i izraza prevoditelju dok unosi prijevod.

PROVJERA PRAVOPISA–provjera pravopisa opcija je dostupna u većini osnovnih uređivača teksta. Omogućuje odabir jezika, ali i specifične gramatike i stila.

 

Prednosti alata za računalno potpomognuto prevođenje

  • UČINKOVITOST

Alat olakšava proces prevođenja tako što tekst razdjeljuje i organizira u manje segmente, što osigurava učinkovitije prevođenje teksta.

 

  • UŠTEDA VREMENA

Njegova je druga prednost ušteda vremena zahvaljujući tomu što omogućuje ponovnu uporabu segmenata i izraza iz prijevodne memorije čime se jamči i poštovanje terminologije i ujednačenost stila. Na taj se način ubrzava i rok isporuke.

 

  • MANJE POGREŠAKA U PRIJEVODU

Velika je prednost smanjenje mogućnosti pogreške zbog opcije da alat sprema prevedene segmente zajedno s izvornim tekstom. Prevoditelj u bilo kojem trenutku može pristupiti prevedenom segmentu kako bi usporedio prijevode.

 

  • MOGUĆNOST DIJELJENJA

Zahvaljujući tehnologiji u oblaku na vašem projektu može istovremeno raditi više prevoditelja.

 

  • IZVRSTAN ALAT ZA PRIJEVOD TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Zbog mogućnosti predviđanja i spremanja izraza, ovakvi su alati izvrsni za prevođenje tehničke, pravne ili financijske dokumentacije u kojoj se stručni pojmovi često ponavljaju.

 

Kada upotrebljavati računalno potpomognuto prevođenje

Alati za računalno potpomognuto prevođenje zasigurno imaju svoju svrhu. Najčešće se koriste pri prijevodima tehničke dokumentacije, gdje se stručni izrazi često ponavljaju.

Međutim, takvi alati imaju i neke nedostatke, koje također treba uzeti u obzir.

Alati za strojno prevođenje koji sav posao izvršavaju samostalno još se uvijek ne mogu mjeriti s ljudskim prevođenjem zbog nedovoljnog razumijevanja konteksta.

Alati za računalno potpomognuto prevođenje zahtijevaju nadzor i sudjelovanje prevoditelja te se najčešće koriste u projektima za koje su nedvojbeno korisni.

Koji ćete način prevođenja izabrati ovisi o vašim željama i potrebama specifičnog projekta.